гемоспас купить https://ozon.ru/product/sredstvo-perevyazochnoe-gemostaticheskoe-gemospas-m-757321233/?sh=m10ri7pv9w/.